Macro değil Micro

Macro değil Micro

Günümüzde ERP anlayışı değişti. Şirketler tüm ihtiyaçlarına, tek bir ERP çözümü ile değil bunun yerine birbiri ile kendi modülleri gibi konuşabilen, WEB Servisler ile iletişim sağlayan küçük ama entegre olabilen yapılar ile çözüm aramaya başladı. Bu yapı ERP programlarında değişikliğe neden oldu ya da olacak.

Farklı Yapı, Tek Çatı

Tek çatı altında toplanan ve web servis protokolleri ile iletişim sağlayan biribirinden farklı yazılım firmalarının çözümünden oluşan tek bir sistem. Bu sistemde çok güçlü bir satınalma modülüne sahip bir yazılım firmasının çözümü ile yine çok güçlü bir finans yönetimine sahip diğer bir yazılım firmasının çözümü aynı sistemde buluşacak , tek çatıya hizmet edecek ve şirketin kurumsal değerleri ile özdeşleşerek çalışacak.

Bu yapı ile firmalar,

  • Konusunda uzmanlaşmış bir çözümü kullanabilme
  • Ülke bazında ve firma bazında standartları oluşturma
  • Farklı bakış açılarından yararlanabilme
  • Çözüm alternatiflerini çoğaltma
  • Destek alternatiflerini çoğaltma
  • Rekabet ortamında daha iyi çözümlere ulaşabilme
  • Kendi değerlerine göre kurumsallaşma

gibi konularda avantajlı duruma gelecek. Bu yapı orta vadede ülkemizde yazılım yapılanmasına sebep olacak ve ihtiyaçlar bu bazda ele alınarak çözümlenecek. İlk etapta çalışmalarda bizleri bazı zorluklar beklese de konunun ülke ve firma kalkınmasında çok önemli bir rolü olduğu inancındayım.


Murat BÜK
VENOKTA BİLİŞİM

İşinizi büyütmek için gerekli sistem burada.

İşletmenize uygun ürün ve çözümler hakkında bilgi ediniz.
Sizi Arayalım!
^