Şirket Yönetim Sistemi

Şirket Yönetim Sistemi

Sonuç olarak ortaya çıkan zaman ve emek kaybı ile bunun getirdiği maliyet artışlarını ve kalite düşüşünü bir tek işletme çerçevesinden değerlendirdiğinizde bu kaybı belki göz ardı edebilirsiniz. Ancak toplam işletme sayısının %99.83’ünü temsil ettiği halde toplam katma değerin sadece %55,2’sini üretebilen 3,2 milyonKOBİ’ye sahip koca bir ülke penceresinden baktığınızda; iş takip sürecindeki verimliliği artıran, düşük maliyetli, tabana yayılmış, kolay kullanılabilen, tek bir lisansla bir çok işi yürütebilen bütünleşik bir uygulama platformu ile dahi ciddi bir fayda sağlanabileceği görülebilmektedir. Ne üzerinde çalışıyoruz? Şirket Yönetim Sistemi adını verdiğimiz bu proje, kurumsallaşma sürecini henüz yaşamamış ya da tamamlayamamış hemen her işletmede karşılaşılan çalışma verimliliği sıkıntılarının hızlı, pratik, sadece bilgiyi saklayan ve istendiğinde görüntüleyen değil, planlayan, takip eden, aksaklıkları fark eden ve uygun zamanda uyararak kullanıcısına ışık tutan bir uygulama platformu üzerinden giderilmesinin hedeflendiği çok platformlu bir yazılım projesidir. Aynı zamanda işletmenin büyüklüğü ve bilişim yatırım planlarına göre Genel Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Satış Yönetimi, CRM, Ürün Yönetimi, Sabit Kıymet Yönetimi, Depo/Stok Yönetimi ve Bütçe Yönetimi modüllerinden oluşan ERP sistemine doğru ölçeklenebilmesi ya da yatayda entegre olabilmesi hedeflenmektedir.