Aranacak Kelime : Kuyumculuk

  • example image

   BAŞLIYORUZ

   Firmamızın işleyiş şeklini anlatıyoruz. Proje çalışanları ile görüşüp tek tek iletişim kuruyoruz.
  • example image

   HADİ BİRAZ KONUŞALIM

   Ana Konuları belirliyoruz. Departman Departman masa masa kim hangi işi nasıl yapar inceliyoruz. Çözüm üretmeye çalışmadan sadece yapılanı ya da yapılmak istenileni anlıyoruz. Not alıyoruz. Raporluyoruz.
  • example image
   example image
  • example image
  • example image
   example image
  • example image

   BEYİN FIRTINASI

   Bu sistemi sen kursaydın nasıl planlardın diye başlıyoruz lafa… Arkası geliyor. Konudan çok uzaklaşmadan istediğimiz gibi uçuyoruz. Hayal ediyoruz. Elimizde sihirli bir sopa varmış gibi , ol dediğimiz her şey anında olacakmış gibi yazıyoruz , çiziyoruz.. Birlikte yapıyoruz.
  • example image
  • example image

   TASARIM & MODELLEME

   Her ekranı tek tek tasarlıyoruz. Tüm çalışanların çorbada tuzu olsun istiyoruz. Proje ekibini çalışmanın içine çekiyoruz. Veritabanını şekiliiyoruz. İş Modelini kurguluyoruz. Analizimizi tamamlıyoruz.
  • example image

   Code Developing

   Tüm ekranlarına ve fonksiyonlarına kadar karar verilen proje adım adım kodlanmaya başlanıyor. Tamamlanan bölümler Venokta Proje Yöneticisi tarafından incelenip onaylanıyor ve teste açılıyor...
  • example image

   ÖNEMLİ OLAN SONUÇ

   %99'u bitmiş bir iş bitmemiş bir iştir. % 100 ü bitene ve doğru sonuç alınana kadar çalışırız...
  • example image
  • example image
  • example image

   DEMO VE TEST

   Yazılım bölüm bölüm tamamlanıyor. "İstedikleriniz olmuş mu " diye soruyoruz... Test sonuçlarını birlikte değerlendiriyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.
  • example image

   SÜREKLİ GERİ BESLEME

   Sistemin yenilenmesi ve güçlenmesi için sürekli iletişimde kalıyor , teknolojinin ve sizin takipçiniz oluyoruz…
  • example image

   Venokta

   Proje tamamlanmıştır . Venokta ile sonuca ulaşılmış proje kapatılmıştır.
 
 
Detay

  • example image

   MUHASEBE

   Muhasebe işlemleri az sayıda ekranda toplanmıştır. Rahat bir kullanıma ve kolay anlaşılır bir yapıya sahiptir. Tüm işler anında 6 farklı dövize çevrilir. Döviz Seçimleri dinamiktir. Döviz kurları istenilen yerden servisler ile alınır. Kaynak seçimi dinamiktir. Tüm Modüller anında muhasebeye entegre edilir. Fatura ve Gider Yönetimi bağlantıları ile önce çıkmaktadır. Şirket ve Şube bazında muhasebe entegrasyonuna sahiptir.
  • example image

   BÜTÇE

   Şirket ,Şube ve Departmanlar bazında hedefleri ve gerçekleşenleri senaryo senaryo takip edebilen bir sistem. Güçlü raporlama yapısı ile Finansa çok etkili bir destek unsuru.. Masraf merkezleri ve Gider Yönetimi ile entegre. Muhasebe ile entegre.
  • example image
   example image
  • example image
   example image
  • example image

   EĞİTİM

   Modül Eğitimleri
   Etkin Programlama
   Progress Database
   Progress ABL
   İş Zekası Uyarlamaları
   Özel Projeler
   Sistem Analizi
   Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
  • example image

   NAKİT AKIŞ

   Gün bazında gider ve Gelirlerin guplandırılması ile oluşturulmuş bir sistem. Web tabanlı bir yazılım. İstenilen sistemler ile entegre edilebilir bir yapıya sahip. Grup bzaında ve Detay bazında erteleme ve taksitlendirme yapabilen Sanal Kredi kullanabilen ve istenilen miktarda parayı bloke edebilen ve "Siz satış ile ilgilenin . Ben hem tahsil eder hem de öderim" diyebilen bir sistem.
  • example image
   example image
  • example image

   İNSAN KAYNAKLARI

   Personel Kartları
   Kullanıcı Tanımları
   Personel Görev Tanımları
   Periyodik İşleri
   Departman Tanımları
   Masa Tanımları
   Personel Bordroları
   Personel Hesap Hareketleri
   Personel İzin Formları
   Eğitimler
   Giriş Çıkış Saatleri
   Atanan İşler
   Performans Değerlendirme
   Personel Ödeme Sistemi
  • example image

   SATIŞ VE PAZARLAMA

   Firma Kartları
   Arama Bilgileri
   Aktiviteler
   Sözleşmeler
   Firma Yetkilileri
   Hesap Mutabakatları
   Firma Hesap Hareketleri
   Fiyat Listeleri
   Siparişler
   Faturalar
   Rakip Analizleri
   e-Mail
   Ödeme Eşleme
   Tahsilat Sistemi
   Ödeme Sistemi
   Firma Artikelleri
  • example image
   example image
  • example image
   example image
  • example image

   SATIŞ VE PAZARLAMA

   Firma Hesap Hareketleri
   Fiyat Listeleri
   Siparişler
   Faturalar
   Rakip Analizleri
   e-Mail
   Ödeme Eşleme
   Tahsilat Sistemi
   Ödeme Sistemi
   Firma Artikelleri
   example image
  • example image

   DEPO VE STOK YÖNETİMİ

   Depo Tanımları Depo Stok Tanımları
   Giriş Çıkış İşlemleri
   Depolar Arası Transferler
   Konsinye İşlemler
   İrsaliye
   Depo Stok Hareketleri
   Adresleme
   Barkodlama
   El Terminali Çözümleri
  • example image
   example image
  • example image

   FİNANS

   Kasa

   Kasa Tanımları
   Kasa Hareketleri
   Kasa Fişleri
   Kasa Rezerve İşlemleri
   Şube Kasaları ve Konsolidasyon
   Muhasebe Entegrasyonu
   Onaylama Sistemi
   Nakit Akış Entegrasyonu
  • example image

   ÜRETİM

   Hammadde, Yarı Mamul Tanımları ve Mamul Tanımları
   Üretim Reçeteleri
   Üretim Maliyetleri
   Üretim Parti Numaralandırma
   İş İstasyonları
   Rotalar
   Operasyonlar
   Operasyon Maliyetleri
   Üretim Planlama
   Tedarik Formları
   Etiketleme
 
 
Detay

ÜRETİM PLANLAMA Üretim Planlama Ana Modülün adıdır. Aşağıdaki temel kavramlardan oluşur. ÜRÜN AĞACI (Model Ağacı) Bir Modelin oluşumunda hangi parçalar yer alacak ise tüm bu bilgilerin alternatifleri ile birlikte yer aldığı bir modüldür. Bir model tasarlandığında yer alacak parçalar ve alternatifli parçalar ile birlikte çok sayıda varyasyon model oluşabilir. Bu işlemler Model Yönetimi üzerindeki Ürün Ağacı ile yapılır. Her Model tüm kriterleri net ve Uniqe olarak dodurulduğunda sadece bir ürün kartına tekabül eder. OPERASYONLAR Bir işletmede ürünün oluşumunda yapılması gereken işlemlerdir. Bu işlemler esnasında farklı makinalar , malzemeler, işçilikler kullanılabilir. Operasyonlar ve kendilerine özel bilgiler bu bölümde ve Ürün Operasyon bölümünde tanıtılır. İSTASYONLAR Operasyonların yapılacağı lokasyonlardır. Bu noktalar içeride ya da dışarıda olabilir. İç İstasyonlar ve Dış İstasyonlar olarak adlandırılır. Dış İstasyon olması durumunda firma kartlarından bir firma seçilir. İç İstasyon olması durumunda ise bir depoya bağlanır. Bir istasyonun hem kabul hem de üretim deposu olabilir. ROTALAR Bir ürünün üretilebilmesi için yapılacak operasyonların sırasıdır. Bu operasyonların hangi istasyonlarda yapılacağının belirlenmesi ise Çizelgeleme ya da Üretim Planlama kavramlarının bölümüdür.  Bir ürün farklı şartlarda , farklı lokasyonlarda farklı rotalar izleyebilir. İŞ EMİRLERİ Üretim Emri verildiğinde , “ABC Ürününden 250 Adet üret”  tüm kriterler , olmazsa olmazlar üretim emrinde tanımlanacaktır. Bu üretim emrine istinaden rotadaki her istasyon için otomatik iş emirleri açılacak ve zaman planlaması bu iş emirleri üzerinden çıkarılacaktır. Detay